Bouwbegeleiding


Bouwbegeleiding

Tijdens de bouw van uw nieuwe stal is het belangrijk dat de betrokken partijen één gezamenlijk doel nastreven: de spoedige en plezierige realisatie van uw stal volgens de vooraf gemaakte afspraken. Stalbouw.NL begeleidt u in dit traject.

Voor een soepel lopende bouw zijn onze duidelijke bouw- en installatiebeschrijving, de gedetailleerde uitvoeringstekeningen en de constructieberekeningen en –tekeningen essentiëel. Afspraken worden vastgelegd in de aannemersovereenkomst.

Voorafgaand aan de bouw starten we met een gezamenlijke bouwvergadering. Met alle betrokken partijen wordt de planning afgestemd en worden specifieke details besproken. Samen met u leggen we controlemomenten vast waarbij wij essentiële zaken kunnen controleren. Bij onverhoopte geschillen bemiddelen wij vanuit uw belang.

Benieuwd naar onze werkwijze en de mogelijkheden voor uw bouwplan? Neem contact op voor een afspraak!

De begeleider


eijk biddighuizen bouwkraan heraklesvloer

"Als je de aannemer de vrije hand geeft, loop je de kans dat je niet krijgt wat je hebt gekocht. Een Lada is immers géén Ferrari, maar brengt je wel van A naar B". 

Uw bouwbegeleider zorgt ervoor dat alles soepel verloopt én dat afspraken worden nagekomen.