Omgevingsvergunning


Omgevingsvergunningen

Voor allerlei activiteiten die u wilt gaan ondernemen op uw bedrijf, kan een Omgevingsvergunning nodig zijn. Zo is er een vergunning nodig voor verschillende milieuaspecten en voor het (ver)bouwen van een bedrijfsgebouw. Ook voor het kappen van bomen of voor het aanleggen van een inrit is een vergunning nodig.

 

Milieu

Voor verschillende onderdelen van een Omgevingsvergunning met betrekking tot milieu zijn nadere onderzoeken en rapportages noodzakelijk. Hierbij kunt u denken aan een onderzoek op het gebied van geur-, fijn stof-, geluid- en ammoniakverspreiding in de omgeving. Ook kan een Milieu Effect Rapportage (MER) noodzakelijk zijn. Deze onderdelen vormen samen de basis voor de aanvraag Omgevingsvergunning. 

De adviseur


Ons team van specialisten verzorgt de aanvraag voor de "Omgevingsvergunning".